FREE

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej.
Instytut badań nad nowoczesnymi metodami edukacji.

Cele Fundacji

Polska edukacja, szczególne na poziomie wyższym wymaga głębokich reform. Poza pewnymi wyjątkami, metody prowadzenia zajęć są przestarzałe, odtwórcze, a wykładowcy często zniechęceni i zajęci milionem innych zajęć,

Od paru lat możliwe jest wzbogacenie zajęć o metody elearningowe. Jednakże w praktyce bardzo rzadko metody nowoczesnej edukacji elektronicznej są wdrażane przez nauczycieli.

Jednym z głównych powodoów jest nieznajomość metodyk przygotowywania i prowadzenia zajęć w trybie elektronicznym.

Fundacja została założona w 2003 r. w Poznaniu i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2015 r. aby prowadzić badania nad najnowszymi metodami tworzenia i przekazywania wiedzy.

Zadania fundacji

1) prowadzenie badań naukowych dotyczących efektywności edukacji elektronicznej ze szczególnym naciskiem na badania nad metodyką prowadzenia dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych;

2) prowadzenie badań naukowych podstawowych i przemysłowych i wdrażania ich wyników w praktyce w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych wykorzystywanych w procesie przekazywania wiedzy;

3) prowadzenie działalności uzupełniającej, w szczególności w zakresie wspierania wykorzystania nowoczesnych technologii edukacyjnych przez osoby niepełnosprawne oraz poszerzania świadomości w odniesieniu do roli ochrony własności przemysłowej i intelektualnej w kontekście edukacji elektronicznej;

4) opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju edukacji oraz innych dziedzin nauki i techniki, a także propozycji w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;

5) inicjowanie, organizowanie, realizowanie i finansowanie przedsięwzięć, projektów oraz programów w zakresie prac badawczych i rozwojowych mających dostarczyć wiedzy na temat nowoczesnych technologii i metodyki wdrażania innowacyjnych produktów;

6) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników;

7) przyznawanie i finansowanie stypendiów dotyczących nauki i techniki;

8) współpracę z instytucjami prowadzącymi działalność naukową oraz naukowo-techniczną w Polsce i za granicą;

9) wspieranie organizacyjne oraz finansowanie szczególnie wartościowych działań w zakresie nauki.

Kontakt

ul. Konwiktorska 9/6

Warszawa 00-216

Adres email